YAZILIM

3E

 PROMİMARLIK

LIRA SAPR SİSTEMLERİ

ANALİZ & GRAFİK SİSTEMLER VE ÇÖZÜCÜLER
MODÜLLER
LIRA-SAPR yazılımı, ek sistemlerin yanı sıra temel yapılandırma modüllerini içerir

Temel Sistem Modülleri

Minumum tasarım süresi
GELİŞMİŞ FEM 
bETONARME&çelik

Minumum Tasarım Süresi

LIRASAPR-Temel Sistem Modülleri

İki yönlü entegrasyon sayesinde analizler artık tek bir bilgi modelinin parçası

 • Autodesk Revit
 • Tekla Yapıları
 • PLAXIS 3D
 • Rhino-Grasshopper
 • IFC, SAF, DXF

BIM TEKNOLOJİSİ

Tasarım modeli, analitik kavramlar açısından mimari modelden üretilebilir.
Sayfaya Gidin

 SAPFIR ÖN-İŞLEMCİSİ

Tasarım modeli, 3B bilgi modeline dayalı olarak oluşturulur.
Sayfaya Gidin

SEZGİSEL ARAYÜZ

İsteğe bağlı yapıların bilgisayar modellerini oluşturmak ve analiz etmek için çok çeşitli kullanıcı dostu araçlar. Kullanıcı problemi çözerken tasarım modelinin oluşturulmasından analiz sonuçlarının değerlendirilmesine kadar tüm aşamalarda bu ortamda çalışır.
Sayfaya Gidin

Gelişmiş FEM Çözücü

LIRASAPR-Temel Sistem Modülleri

FEM-Sonlu Elemanlar Metodu

 • Güçlerin Tasarım Kombinasyonları (DCF)
 • Yüklerin Tasarım Kombinasyonları (DCL)
 • Yapı parçası üzerindeki yükler
 • Stabilite analizi
 • Kesitlerin mukavemet analizi

LINEER ÇÖZÜCÜ

statik analiz, sonlu elemanlar kitaplığı, tam dinamik analiz, zemin (nodal) tepki spektrumları, sismik, rüzgar titreşimi, süper elementler
Sayfaya Gidin

NON-LINEER ÇÖZÜCÜ

mühendislikte doğrusal olmama, fiziksel doğrusal olmama, yapısal doğrusal olmama, geometrik doğrusal olmama, itme analizi
Sayfaya Gidin

Çelik ve Betonarme (RC) yapılar

LIRASAPR-Temel Sistem Modülleri

İki yönlü entegrasyon sayesinde analizler artık tek bir bilgi modelinin parçası

 • Kolonlarda, kirişlerde, döşemelerde, diyaframlarda ve kabuklarda boyuna ve enine donatıların nihai ve hizmet verebilirlik sınır durumlarına göre analizi; çalışma çizimleri için eskizler.
 • Haddelenmiş, bileşik ve boydan boya kesitlerin seçimi ve kontrolü; metal yapılarda bağlantıların seçimi ve kontrolü – metal çerçevelerdeki bağlantılar, kiriş bağlantıları (köşelerden, yuvarlak ve dikdörtgen borulardan), kolonlardaki destek bağlantıları.

BETONARME YAPILAR

Farklı bina kodlarına göre donatı (kesit alanları) analizi
Sayfaya Gidin

LOKAL MOD BETONARME ANALİZİ

Farklı bina kodlarına göre tekil betonarme elemanların analizi ve tasarımı
Sayfaya Gidin

ÇELİK YAPILAR

Metal elemanlar için kesit seçimi ve farklı bina kodlarına göre tanımlanmış kesitlerin ve birleşimlerin kontrolü.
Sayfaya Gidin

DÜZENLENEBİLİR ÇELİK TABLOLAR

Haddelenmiş ve kaynaklı profillerin veritabanları (yeni veritabanı oluşturma veya mevcut olanı değiştirme seçeneği).
Sayfaya Gidin

EK SİSTEM MODÜLLERİ

SPESİFİK ÖZELLİKLER

 • Dinamik analiz
 • Tasarım seçenekleri
 • Montajın modellenmesi, dinamik yükleme, progresif çöküş
 • Termal iletkenlik. yangın direnci
 • Temel, panel, duvar takviyeli ve kompozit (çelik ve betonarme) yapıların analizi
Sayfaya Gidin

BÜYÜK PANELLER

panel yapımının 3B modelini oluşturur. Birleşim yerlerinin tasarımını ve düzenlenmesini yapar. Yapısal modelin doğrusal ve doğrusal olmayan analizini gerçekleştirir (platform bağlantılarının doğrusal olmayan davranışı). Analiz sonuçlarını ve eklemlerin gerilme-gerinim durumunu değerlendirir.

Sayfaya Gidin

YIĞMA YAPILAR

Betonarme gömmeler (bağ, çekirdek) hesabıyla yığma yapılardan, çok katlı binalara 3B modelini oluşturur. Analiz yapar ve Yığma duvar için donatıları seçer.

Sayfaya Gidin

MONTAJ

montaj sırasında yapısal modeldeki değişiklikler, dislokasyon gerilmelerinin birikmesi, malzeme özelliklerinin zaman içindeki değişiklikleri vb. hesaba katılarak montaj sürecini simüle eder.

Sayfaya Gidin

KOMPOZİT YAPILAR

kompozit (RC ve çelik) yapıların - kolon ve kirişlerin - farklı rijit donatı modellerine sahip - analizini gerçekleştirir; tanımlanmış kompozit kesitlerde esnek donatıyı seçer.

Sayfaya Gidin

KÖPRÜ

hareketli yükü tanımlar (SAPFIR'e göre), etki yüzeyleri oluşturur

Sayfaya Gidin

KESİT TASARIM ARACCI

İsteğe bağlı bölümlerin fiziksel olarak doğrusal olmayan analizi

Sayfaya Gidin

Zaman Tanım Alanı Metodu

İvme programlarına göre dinamik yükleme sürecini simüle eder, belirli zaman dilimlerinde kuvvetleri ve yer değiştirmeleri belirler, sönümleme yapılarını ve malzeme sönümlemesini hesaba katar

Sayfaya Gidin

SAPFIR-Generator

Karmaşık 3B yapıların otomatik oluşturulması ve değiştirilmesi için görsel parametrik programlama sistemi

Sayfaya Gidin

Yangın Direnci

gerekli nihai yangın direnci için demir donatıyı seçer

Sayfaya Gidin

Kısmi Göçme

Aşamalı çöküşün simülasyonu. Tüm yapının çökmeden önceki gerilim-gerinim durumu, tahrip edilen elemanlar silindiğinde sonraki değişkenler için ilk durum.

Sayfaya Gidin

Zemin

Mühendislik ve jeolojik araştırmalara (jeolojik sondajlar) dayalı olarak toprağın 3B modelini oluşturur ve oluşturulan modeli "yer üstü yapı - temel - toprak" sisteminin analizinde daha ileri düzeyde uygular

Sayfaya Gidin
Bize Ulaşın
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram