YAZILIM

3E

 PROMİMARLIK

radimpex software

Tower

Her tür beton, çelik ve ahşap yapının statik ve dinamik analizi ve tasarımı için profesyonel yapısal analiz yazılımı.
 Fiyat Teklifi alın
Not: Türkiyede' ki Kullanıcılar için Özel Fiyat Teklifleri alın
Tower Hakkında
Gelişmiş Özelliker
Yönetmelikler
Tower statik ve dinamik yapısal analiz, beton, çelik ve ahşap tasarımı için bir yazılımdır. Düzlemsel ve uzay yapılarındaki etkilerin evrensel analizi için uzmanlaşmıştır. Otomatikleştirilmiş, entegre edilmiş, her şey dahil ve sezgisel olan güçlü araçlar sağlayarak bu program, mühendislerin tasarım hızını ve kalitesini artırmasını sağlar. Sürüm 8, uzun yıllara dayanan deneyime ve uzman ekibin, mühendislerin ve birinci sınıf programcıların en son bilgi ve uygulamalarına dayanan yüksek performanslı profesyonel bir araçtır.

Temel Özellikler

  • Statik etkilerin birinci mertebe ve ikinci mertebe teorilerine göre analizi
  • Doğal değerlerin hesaplanması (yapının formları ve salınım periyotları)
  •  Sismik yükün çeşitli standartlara (JUS, EC8, SNIP, ...) uygun olarak üretilmesi
  •  Sonlu elemanlar ağını otomatik olarak oluşturma
  •  Modeldeki tüm düğümlerdeki kütleleri otomatik olarak oluşturma
  • Değişken kesitli kirişler ve kolonlar (kırık kirişler, prizmatik kolonlar, lamine ahşap kirişler vb.)
  • Kiriş düğümlerindeki rijit bağlantıların modellenmesi (ofset kiriş - açık açıklıklı diyagramlar)
  • Öngerilmeli yapısal elemanlardaki etkilerin analizi (rastgele kablo geometrisi ve öngerilme kuvveti kaybının hesaplanması)
  • Tamamen keyfi karakter ve yük eyleminin yönünü atama
  • Vinyet, metin raporları ve grafik bloklarla yüksek kaliteli tasarım belgelerini kolayca oluşturma

Gelişmiş Özellikler

• Yapısal stabilitenin hesaplanması (kritik kuvvetlerin ve burkulma uzunluklarının belirlenmesi)
• Prefabrike döşeme yapılarının ortotropik plakalarla modellenmesi
• Bina inşaatının tanımlanmış aşamaları boyunca etkilerin analizi (prefabrik yapılar, kompozit yapılar, vb.)
• Sıcaklık etkileri ve destek yer değiştirmesi nedeniyle hesaplama
• Kirişlerin ve kolonların eksantrik konumlandırılması (plakalardaki kirişlerin gerçek modellenmesi, ani kesit değişikliği olan kolonlar vb.)
• Elastik zemin üzerindeki temeller ve zemini farklı özelliklere sahip katmanlarla tanımlanan elastik yarı uzay olarak modelleme özelliği.
• Hareketli yükten kaynaklanan etkilerin analizi (tamamen keyfi modelin ve hareketli yükün yolunun tanımlanması)
• Çeşitli doğal olaylar nedeniyle modelin dönel simetrik parçalarında yükü otomatik olarak oluşturma: öz ağırlık, kar, basınç, su, toprak, rüzgar
• Modelde sonradan değişiklik yapıldıktan sonra proje belgelerinin otomatik olarak güncellenmesi.

Grafik Özellikleri

• Yapısal stabilitenin hesaplanması (kritik kuvvetlerin ve burkulma uzunluklarının belirlenmesi)
• Prefabrike döşeme yapılarının ortotropik plakalarla modellenmesi
• Bina inşaatının tanımlanmış aşamaları boyunca etkilerin analizi (prefabrik yapılar, kompozit yapılar, vb.)
• Sıcaklık etkileri ve destek yer değiştirmesi nedeniyle hesaplama
• Kirişlerin ve kolonların eksantrik konumlandırılması (plakalardaki kirişlerin gerçek modellenmesi, ani kesit değişikliği olan kolonlar vb.)
• Elastik zemin üzerindeki temeller ve zemini farklı özelliklere sahip katmanlarla tanımlanan elastik yarı uzay olarak modelleme özelliği.
• Hareketli yükten kaynaklanan etkilerin analizi (tamamen keyfi modelin ve hareketli yükün yolunun tanımlanması)
• Çeşitli doğal olaylar nedeniyle modelin dönel simetrik parçalarında yükü otomatik olarak oluşturma: öz ağırlık, kar, basınç, su, toprak, rüzgar
• Modelde sonradan değişiklik yapıldıktan sonra proje belgelerinin otomatik olarak güncellenmesi.

Sonuçların Görselleştirilmesi

Tüm modelde veya yalnızca belirli bir eleman grubundaki etkilerin aşırı değerlerinin hızlı bir şekilde alınması (yalnızca kolonlardaki eksenel kuvvetlerin aşırı değerleri, vb.), tipik zemindeki plakalardaki maksimum eğilme momentleri, yalnızca duvarların maksimum yer değiştirmeleri vb.)
• Sonuçların hem tüm uzay modelinde hem de belirli bölümlerinde (seçilen çerçeve, duvar, zemin yapısı, temeller, keyfi olarak seçilen görünüm, vb.)
• Rastgele atanmış bir kesişme çizgisi boyunca izolinler ve diyagramlar ile yüzey elemanlarındaki sonuçların sunumu
• Doğrusal elemanlardaki etkilerin diyagramlar ve renk gradyanları ile sunumu Yön ve yoğunluk ile destek reaksiyonlarının sunumu
• Tanımlanmış yapım aşamaları boyunca kompozit kesitlerdeki gerilim dağılım diyagramları
• Kompozit enine kesitin tek tek bölümlerindeki etkiler
• Tüm kolon ve duvarlardaki etkilerin tek bir seviyede eşzamanlı sunumu (bir kattaki tüm kolonlar ve duvarlar üzerindeki sismik hareketten kaynaklanan etkilerin dağılımı, dikey yük nedeniyle eksenel kuvvetlerin belirli bir seviyedeki kolonlar ve duvarlar üzerindeki yeniden dağılımı, vb.) .)
• Salınımlı formların ve deforme olmuş modelin sunumu ve animasyonu
• Donatı detaylarının otomatik oluşturulması ile betonarme yapılarda donatının benimsenmesi ve "ArmCAD 2005" ve "ArmCAD 6" programımıza aktarılması.

Tab Content #3
Bize Ulaşın
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram