YAZILIM

3E

 PROMİMARLIK

CYPECAD

Binalar ve İnşaat Altyapı işleri için Yapısal Tasarım ve Analiz Programı
Ücretsiz İndirin
Sıkça Sorulan S.
Öğretici Videolar
Teknik Destek
Satın Alın

CYPECAD Hakkında

CYPECAD, yangına maruz kalan yapıların yanı sıra dikey ve yatay kuvvetlere maruz kalan bina ve inşaat işleri için yapıların tasarımını, analizini ve boyutlandırılmasını gerçekleştiren bir yazılımdır.
 • Taşıyıcı Yapısal Elemanlar
  • Kolonlar (beton, çelik, kompozit ve ahşap), perde duvarlar (beton) ve duvarlar (beton, duvar ve blok duvarlar).
 • Kirişler
  • Beton, çelik ve kompozit.
 • Döşemeler
  • Tek yönlü döşemeler, içi boş çekirdekli döşemeler, kompozit döşemeler, gözleme döşemeler, düz döşemeler, artgermeli döşemeler (tek yönlü, waffle ve düz).
 • Düğüm ve çubuk yapıları
  • Beton, çelik, alüminyum, ahşap ve genel malzeme (bu son durumda yalnızca kuvvetler analiz edilir)
 • Temeller
  • Döşemeler, temel kirişleri, temeller ve kazık kapakları
 • Çelik Birleşimler
  • Kaynaklı ve cıvatalı (taban plakaları dahil).
 • Düz Kabuk Elemanları
  • Beton, haddelenmiş çelik, soğuk şekillendirilmiş çelik, alüminyum veya jenerik malzeme kabuklarının kuvvet analizi.

VERİ GİRİŞİ

-Genel veriler ve seçenekler_

CYPECAD ile kullanıcılar, girmek istedikleri yapının analizini ve modellemesini belirleyecek genel veriler üzerinde tam kontrole sahiptir:

 • Uygulanacak standartların seçimi
 • Malzeme seçimi
 • Tasarım seçenekleri ve demir-donatı tabloları
 • Yük tanımı
  • Sabit yükler, hareketli yükler, rüzgar, sismik yükleme, yangına dayanıklılık kontrolleri, ilave yük kasaları.
 • Kolon burkulma katsayıları
 • Kirişler ve kazık kapakları için koşullar
-Yapı geometrisi

Yapıları CYPECAD'e tanıtırken, aşağıda özetlenen yöntemlerden birkaçı buna göre birleştirilebilir. Prosedür seçimi, kullanıcıların tercihlerine, proje verilerini alma biçimlerine veya tanıtılan öğe veya bilgilere bağlı olacaktır.

 • Genel veya göreli koordinatları kullanarak manuel ekleme
  Bu, herhangi bir zamanda diğer tüm giriş yöntemleriyle birleştirilebilir.
 • Şablon olarak kullanılan DXF ve DWG dosyaları tarafından desteklenen manuel ekleme
  Bu, herhangi bir zamanda diğer tüm giriş yöntemleriyle birleştirilebilir.
 • Bir CYPE 3D yapısını içe aktararak otomatik ekleme
  Bu, herhangi bir zamanda diğer tüm giriş yöntemleriyle birleştirilebilir.
 • DXF veya DWG dosya bilgilerini yorumlayarak otomatik ekleme
  Bu bir başlatma prosedürüdür. Dosyaları IFC formatında içe aktarmak ve BIM modeline bağlanmak dışında diğer tüm prosedürlerle birleştirilebilir.
 • CAD/BIM programlarıyla oluşturulan IFC formatındaki dosyaları içe aktararak otomatik ekleme
  Bu bir başlatma prosedürüdür. DXF veya DWG dosya yorumlama ve BIM modeline bağlantı dışında diğer tüm prosedürlerle birleştirilebilir.
 • Open BIM modeline bağlayarak verileri içe aktarma
  Bu bir başlatma prosedürüdür. DXF veya DWG dosya yorumlama ve BIM modeline bağlantı dışında diğer tüm prosedürlerle birleştirilebilir.
 • Bu çok yönlülük, bir yapıyı tanıtma sürecine hız, güvenilirlik ve verimlilik katar.

YAPISAL ELEMAN ANALİZLERİ

-Taşıyıcı Elemanlar

CYPECAD ile kullanıcılar, girmek istedikleri yapının analizini ve modellemesini belirleyecek genel veriler üzerinde tam kontrole sahiptir:

 • Kolonlar
  • Betonarme kolonlar
   Dikdörtgen, dairesel ve çokgen kesit.
   Daha fazla bilgi
  • Çelik kolonlar
   Haddelenmiş, güçlendirilmiş ve soğuk şekillendirilmiş çelik kolonlar.
   Daha fazla bilgi
  • Kompozit çelik ve beton kolonlar
   Gömülü beton kasalı bölümler veya kapalı beton dolgulu bölümler
   Daha fazla bilgi
  • Ahşap kolonlar
   Dikdörtgen veya dairesel kesitli ahşap kolonlar
   Daha fazla bilgi
 • Perde duvarları
  • Dikdörtgen
  • Dikdörtgenlerden oluşan herhangi bir geometrik şekil
 • Duvarlar
  • Betonarme duvarlar
  • Düzlem gerilim duvarları
   Daha fazla bilgi
  • Genel yığma duvarlar
  • Beton blok duvarlar
   Bu duvarlar donatılı veya donatısız olarak tasarlanabilir. Kullanıcılar, blokların boyutlarını belirtebilir veya beton bloklar ve duvarcılık tasarlayan İspanyol şirketi NORMABLOC gibi üreticiler tarafından tasarlanan blokları kullanabilir.
   Bazı duvarlar açıklıklar içerebilir. Program, betonarme duvarlardaki açıklıklar için gerekli donatıları (lento, pervaz, yan ve çapraz duvarlar) ve beton blok duvarlarda açıklık varsa lento donatısını analiz eder. Ayrıca kullanıcılar, donatı tasarımı sürecinde yapılan kontrollerin ekrandan izlenebilen ve çıktısı alınabilen raporlarını alabilmektedir.

Tepe kirişi, genel yığma duvarlar ve beton blok duvarlar durumunda zemin seviyesindeki ara kiriş gibi tüm duvar tipleri için tasarlanmıştır.

-Kiriş Elemanları

Döşeme plakaları, betonarme, çelik (normal veya petek), kompozit ve ahşaptan oluşabilir. Konsol kirişler de tanıtılabilir.

 • Betonarme kirişler
  Daha fazla bilgi
 • Çelik ve kompozit kirişler
  Daha fazla bilgi
 • Ahşap kirişler
  Daha fazla bilgi
-Döşeme Elemanları

CYPECAD'de aşağıdaki döşeme türleri tasarlanabilir:

 • Tek yönlü Döşemeler
  • Beton kirişler
   • Prekast ön-üretimli
   • Prekast öngerilmeli
   • Betonarme-Yerinde Dökme 
   • Ardgermeli-Yerinde Dökme
  • Çelik kirişler
  • Ahşap kirişler
  • Çelik kafesler
 • Kirişsiz Döşemeler
  • Betonarme-Yerinde dökme
  • Ardgermeli Kaset Döşemeler
 • Kaset Döeşemeler
  • Betonarme-Yerinde dökme
  • Ardgermeli Kirişsiz Döşemeler
 • Boşluklu Döşemeler
 • Kompozit Deck Döşemeler

CYPECAD, kullanıcıların Kaset ve Kirişsiz döşemelerin yanısıra Radye  temellerin zımbalama kesmesi için nihai sınır durumunu iki yöntem kullanarak kontrol etmelerine olanak tanır: nokta teğetsel gerilim testleri ve tasarım kodu kriterlerine uygun olarak.
Zımabalama kesme doğrulaması hakkında daha fazla bilgi.

-Merdivenler

CYPECAD, düz ve kavisli merdiven döşeme donatılarını yapıların izole edilmiş elemanları olarak analiz eder ve tasarlar. Program, mesnetlerin geometrisine, tipine ve düzenine ve uygulanan yerçekimi yüklerine bağlı olarak ana yapı üzerindeki reaksiyonları oluşturur ve bunlar daha sonra ölü ve hareketli yükte çizgi ve yüzey yükleri (zemin üzerine inşa edilen basamaklar için) olarak uygulanır. 

Program, merdivenleri tasarlarken iki olağan yükleme durumunu kullanarak sonlu elemanlar yöntemini kullanarak merdivenleri tasarlar: kalıcı yükleme ve hareketli yükleme.

CYPECAD, merdiven boşluğunun her bir açıklığının donatısını ekranda gösterir. Her açıklığın yer değiştirmelerini, kuvvetlerini ve deforme şeklini 3 boyutlu olarak görüntülemek de mümkündür.

Daha fazla bilgi:

 • Yeni özellikler 2008.1 – Betonarme merdiven modülü
 • Yeni özellikler 2009.1 – Merdiven verileri tanıtılırken iyileştirmeler
 • Yeni özellikler 2017.c – Eğimli merdivenler
-TEMELLER

CYPECAD tarafından tasarlanan temeller: fixed (temeller veya kazık başlıkları ile) veya yüzer (kullanıcıların Winkler teorisini uygularken alt zemin modülünü tanımlaması gereken hasır temeller ve temel kirişleri ile) olabilir.

Ayrıca program, kolon başlangıçlarını tanımlayarak kullanıcıların temelleri tek başına (bir üst yapı eklemeden) analiz etmelerine olanak tanır.

 • Tekil Temeller
  • Bunlar, temel elemanı üzerine serbestçe yerleştirilebilen, tek veya çoklu destekler (kolonlar, perde duvarlar ve duvarlar) için birleştirilmiş betonarme veya kütle betonundan oluşabilir.
 • Kazık Başlıkları

Çok sayıda destek (kolonlar, perde duvarlar ve duvarlar) ile  temel elemanı üzerine serbestçe yerleştirilebilirler.

  • Bir, iki, dört ve beş kazık için dikdörtgen kazık başlıkları
  • Üç kazık için üçgen kazık başlıkları
  • Üç ila otuz kazık için şerit kazık başlıkları
  • Çoklu kazıklar  için dikdörtgen kazık başlıkları (her tarafta üç ila otuz yığından ızgara dağılımı)
  • Beş veya altı kazık için beşgen kazık kapakları
  • Altı veya yedi yığın için altıgen kazık başlıkları
 • Sürekli ve Bağ Kirişleri
  • Temel ve Kazık başlıları için
 • Radye temeller ve temel kirişleri
  Radye temeller ve temel kirişlerinin, değeri balast katsayısı olan kuvvetler ve yer değiştirmeler arasındaki oran sabitine dayanan Winkler modeline göre elastik bir temel (balast katsayısı yöntemi) üzerinde desteklendiği kabul edilir.

  Temel kirişleri ve radye  temeller, genel yapının bir parçasıdır ve bu nedenle yapının geri kalanıyla etkileşime girer (yapının genel rijitlik matrisinin parçasıdırlar). Bu nedenle, bu elemanlara olduğu kadar, parçası oldukları yapının herhangi bir kirişine veya döşemesine de yükler uygulanabilir.

  Kontrol edilecek sınır durumlar, betonarme elemanların tasarımı (nihai sınır durumlar) ve kuvvet, denge ve kaldırma kontrolleri (kullanılabilirlik sınır durumları) için geçerli olanlardır.

  CYPECAD, hasır radye ve temel kirişlerinde kesme ve zımbalama kesmesi kontrolleri gerçekleştirir.

 • Taban Plakası
  • Herhangi bir çelik kolon düzenlemesi için (basit ve kompozit kesitler).

Temeller ile ilgili Daha fazla Bilgi İçin:

Daha fazla bilgi:

 • Temel analizi ve tasarımı
  Genel açıklama.
 • Temel analizi ve tasarımı
  Kazık ve bağlantı kirişlerine referanslar içerir.
 • Kazık başlığı analizi ve tasarımı
  Kazık ve bağlantı kirişlerine referanslar içerir.
 • Yüzey temellerinin gelişmiş tasarımı
  Bu modül, temellerin ve kazık başlıklarının analizini ve tasarımını tamamlar.
 • CYPECAD'de Zımbalama Kesme  doğrulaması
   Kaset Döşemelerde ve Radye Temellerde
 • Taban plakaları

 

-Kaynaklı ve Civatalı Birleşimler

CYPECAD ve CYPE 3D, çelik kesit bağlantılarını analiz etmek ve tasarlamak için beş modüle sahiptir.

 • Birleşim1. Kaynaklı. Haddelenmiş ve kaynaklı I profilli çelik depolar
  Daha fazla bilgi
 • Birleşim2. Civatalı. Haddelenmiş ve kaynaklı I profilli çelik depolar
  Daha fazla bilgi
 • Birleşim3. Kaynaklı. Haddelenmiş ve kaynaklı çelik I profilli bina karkasları
  Daha fazla bilgi
 • Birleşim4. Civatalı. Haddelenmiş ve kaynaklı çelik I profilli bina karkasları
  Daha fazla bilgi
 • Birleşim5. İçi boş yapısal kesitli yassı makaslar
  Daha fazla bilgi

Not:

Birleşim I, Birleşim II ve Birleşim 4 V modülleri, CYPE 3D kullanılarak ve CYPECAD Integrated 3D Structures ile tasarlanan depolarda daha geniş bir uygulama alanına sahipken, CYPECAD'de tasarlanan çerçevelerden oluşan yapı yapılarında ,Birleşim III ve Birleşim IV modülleri tarafından tasarlanan birleşim tipleri daha geniş bir uygulama alanına sahiptir. 

Her durumda, Birleşim I, Birleşim II, Birleşim III ve Birleşim IV modülleri, her modülde aynı şekilde geliştirilen ve tamamlanan ortak bağlantı tiplerine sahiptir.

 

Tasarım Yük Analizleri

-Taşıyıcı Elemanlar

Tasarım yükü analizi, yapıyı tanımlayan tüm öğeleri içeren rijitlik matrisi yöntemleri kullanılarak 3B mekansal analiz aracılığıyla gerçekleştirilir: kolonlar, betonarme perde duvarlar, duvarlar, kirişler ve döşemeler.

Tüm düğümlerin deformasyon uyumluluğu, 6 serbestlik derecesi göz önünde bulundurularak belirlenir ve döşemenin düğüm noktaları arasındaki göreli yer değiştirmeleri önleyerek, döşeme levhasının rijit davranışını simüle etmek için her katın düzleminin deforme olmazlık hipotezi oluşturulur (rijit diyafram ). Bu nedenle, her kat yalnızca bir bütün olarak dönebilir ve hareket edebilir (3 serbestlik derecesi).

Bir zeminin her bir bağımsız alanı için rijit diyafram değerlendirmesi, kullanıcıların rijit diyaframdan ayırdığı bağlantısız kirişler ve zeminle temas halinde olmayan duvarlar hariç, zeminde döşeme levhaları değil kirişler tanımlansa bile korunur. levhalar (v.2012.a'dan itibaren). Daha fazla bilgi “CYPECAD'de zemin seviyesinde rijit diyafram” web sayfasında bulunabilir.

Aynı katta birbirinden bağımsız alanlar bulunduğunda, bunların her biri o alanın deforme olmaması açısından ayrı birer parça olarak kabul edilecek ve bir bütün olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle, döşemeler bağımsız deforme olmayan düzlemler gibi davranacaktır. Bağlantısız bir sütun, bağımsız bir alan olarak kabul edilir.

Tüm yük durumları için statik bir analiz yapılır -"sismik aktiviteden kaynaklanan dinamik etkilerin dikkate alındığı durumlar hariç, bu durumda spektral modal analiz kullanılır- malzemelerin doğrusal bir davranışının varsayıldığı ve dolayısıyla ilk- yer değiştirmeleri ve gerilmeleri elde etmek için sipariş analizi.

Entegre 3B yapılar her zaman düğüm başına 6 serbestlik derecesine sahiptir. Entegre 3B yapılar hakkında daha fazla bilgi.

Merdivenler de 6 serbestlik derecesine sahiptir ve ayrı ayrı geliştirilip tamamlanır. Program, sabit yük ve hareketli yük yük durumlarında doğrusal ve yüzey yükleri (zemin üzerine inşa edilmiş basamaklar olması durumunda) olarak tercüme edilen ana yapı üzerindeki reaksiyonları belirler. Merdivenler hakkında daha fazla bilgi.

Bu hususla ilgili ayrıntılı bilgi “CYPECAD – Hesaplamalar kılavuzunda” bulunabilir. Kılavuza CYPE programlarının ana menüsünden veya CYPECAD “Yardım” açılır menüsünden erişilebilir.

Label
Bize Ulaşın
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram