YAZILIM

3E

 PROMİMARLIK

CYPE 3D

Endüstri Yapılarınız ve İnşaat Mühendisliği Çözümleriniz için CYPE 3D
Ücretsiz İndirin

CYPE 3D Hakkında

CYPE 3D, beton, çelik, kompozit beton ve çelik, alüminyum, ahşap veya diğer herhangi bir malzemeden yapılmış çubuklara (doğrusal elemanlar) sahip her türlü yapıyı analizini yapar.

Birleşim tasarımlarını yapabilir (haddelenmiş ve kaynaklı çeliğin kaynaklı ve cıvatalı bağlantıları I kesitler ve içi boş yapısal kesitler) ve taban levhaları, temeller, kazık başlıkları, şerit ve bağ kirişleri ile temelleri. 

Ahşap, çelik veya alüminyum çubuklar ve betonarme kolon ve kirişler program tarafından tasarlanabilir. Kompozit beton ve çelik kolonlar program tarafından kontrol edilebilir.

Bağımsız bir program olarak çalışan CYPE 3D ayrıca, kuvvetleri ve gerilmeleri analiz etmek için kabukları (çevresi bir çokgen ile tanımlanan, sabit kalınlıktaki düz iki boyutlu elemanlar) kullanarak yapıların ayrıklaştırılmasına olanak tanır.

Ahşap bölümlerin yangına dayanıklılığını analiz eder, tasarlar ve kontrol eder; çelik profillerin yangına dayanıklılığını kontrol eder ve çelik profiller için koruyucu kaplamayı tasarlar. Yapının sismik analizini yapar. Rüzgar ve sismik yükler için ikinci dereceden (P-delta) etkileri dikkate alır.

CYPE 3D ayrıca bağımsız bir program olarak ve CYPECAD içinde entegre bir 3D yapı olarak çalışır.

Sınır durumları, Yük durumları, Kombinasyonlar ve Yükler

*LİMİT DURUMLARI

Her malzeme için farklı sınır durumları yapılandırılabilir.
Program ayrıca kullanıcıların, sismik yüklü ve yüksüz, γ kısmi güvenlik katsayılarını (yük büyütme faktörleri) ve her bir yük türü (doğal) için ψ kombinasyon katsayılarını gösteren proje durumlarını içeren bir raporu görüntülemesine ve yazdırmasına olanak tanır.

*YÜK DURUMLARI VE YÜK KOMBİNASYONLARI

CYPE 3D, öz-ağırlık durum yükü olarak  girilen çubukların kendi ağırlığını otomatik olarak oluşturur. Aynı veya farklı yapıdaki (öz ağırlık, hareketli yük, rüzgar, sismik veya kar) sınırsız sayıda ek yük durumu eklenebilir.

Kullanıcılar herhangi bir sayıda basit yük durumu tanımlayabilir ve bunları uyumlu, uyumsuz veya eşzamanlı bir şekilde birleştirip birleştirmeye karar verebilir. Program, belirtilen koşullara göre bu yük durumlarının kombinasyonunu otomatik olarak üretecektir.

Örneğin program, genel bir aşırı yükten oluşan bir yük durumuna ve farklı konumlara sahip bir hareketli aracın performansına karşılık gelen yük durumu kombinasyonunu otomatik olarak oluşturur. Hareketli aracın  konumları birbiriyle uyumlu değildir, ancak her biri jenerik aşırı yük ve farklı yapıdaki diğer yük durumlarıyla uyumludur.

Aynı yapıdaki yük durumları arasında oluşturulan yük durumu kombinasyonu görüntülenebilir. Bu şekilde, kullanıcılar belirtilen koşulların doğru olup olmadığını kontrol edebilir.

*ÇOKLU YÜK TÜRLERİ

Program, nokta yükü, üniform yük, şerit yükü, sol ve sağ üçgen yük, yamuk yükü, yükseklik değişimi ile yüzey, üniform ve değişken sıcaklıkta artış, uygulanan moment, vb. gibi çok sayıda yük türünü destekler. düğümler ve çubuklar.

Yüzey yükleri, kullanıcı tarafından kapalı bir çokgen aracılığıyla geometrik olarak tanımlanan paneller üzerine getirilir. Bu yükler panelin tüm yüzeyine veya panelin içerdiği çokgen yüzeylere uygulanabilir. Kullanıcılar ayrıca, panelin kenarlarından birine paralel olması gereken, panele uygulanan yüklerin tek yönlü dağıtım yönünü de belirtir.

Panel üzerine uygulanan tüm yüklerin dağılımı izostatik olup, panel içerisinde bulunan ve dağıtım yönüne paralel olmayan çubuklar üzerinde gerçekleştirilir. Panel yüzeyinde tanımlanan yükler için dağıtım, yalnızca tanımlanan yüzeye en yakın olan çubukları etkileyecektir.

CYPECAD'e entegre edilen 3D yapılarda, yüzey yükleri de CYPE 3D ile aynı şekilde tanımlanabilir. Daha detaylı bilgi aşağıdaki videolarda bulunabilir:

 • Yüzey yüklerini girme ve düzenleme
 • Panellere giriş ve düzenleme

Sabitliklerde ve mesnetlerde öngörülen yer değiştirmeleri ve sabitliklerde önceden belirlenmiş dönüşleri tanımlamak mümkündür. Bu yer değiştirmeler ve dönüşler, çubuklarda kuvvetlere neden olacağından, tanımlandıklarında etkilerinin bir yük durumuna atanması gerekir.

*DÜĞÜM TÜRLERİ

Düğüm tipi seçimi oldukça eksiksizdir. Hem iç hem de dış sabitlikler tanımlanabilir. Dış sabitlikler, düğümlerin sabitlenmiş, sabit veya kısmen sabit, elastik destekler (yaylar), tanımlanacak bir düzleme veya düz çizgiye göre serbest yer değiştirmeli destekler vb. olarak tanımlanmasına izin verir.

Düğümler arasında bağlar tanımlanabilir. Bu düğüm bağları, iki veya daha fazla düğümün tüm yük durumlarında eşit yer değiştirmelere sahip olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu yer değiştirme eşleştirmesi, global X, Y ve Z eksenlerine göre bir, iki veya üç yönde kurulabilir. Yer değiştirmeleri bağlantılı olan her grup veya düğüm grubuna karşılık gelen sayı ekranda gösterilir.

İki veya daha fazla düğüm noktasının aralarında eşit yer değiştirmelere sahip olması için, yapıda eşit yer değiştirmelerin yük durumunu etkili bir şekilde uygulayan bazı eleman veya yapıcı düzenleme olması gerektiği unutulmamalıdır.

Bağlı yer değiştirme çaprazlı çerçevenin düzlemine yansıtıldığında, çaprazlı çerçevelerin kenarlarının parçası olan düğümlere bağlar atanamaz.

CYPE 3D Yazılımında Tanımlanan Yapısal Elemena Türleri

CYPE 3D, kullanıcıların beton, çelik, kompozit beton ve çelik, alüminyum, ahşap veya diğer herhangi bir malzemeden yapılmış çubuk elemanları girmesine izin verir.

Program, çelik, alüminyum, ahşap veya beton çubuk elemanları için (yapı tipi kolon veya kiriş olarak tanımlanmışsa) optimum boyuta ulaşan kesiti tasarlar.

Kompozit beton ve çelik çubuklar, kolon tipi yapı elemanları olarak girilmiş ise tanımlanabilirler ve otomatik olarak tasarlanmamakla birlikte, kullanıcı tarafından belirtilen özelliklerle program tarafından kontrol edilirler.
CYPE 3D'de kiriş ve kolon kavramlarının girilmesi, modeldeki çubukların bir yapısal eleman tipine ait olarak karakterize edilmesini gerektirir. CYPE 3D'deki 2016.a sürümünden itibaren, çubuklar aşağıdaki dört yapısal eleman türünden birine atanır:

1-“Genel” tip Yapısal Elemanlar

Bu şekilde tanımlanan öğelerin programda belirli bir yapısal rolü yoktur. Atanabilecekleri malzemeler çelik (haddelenmiş, kaynaklanmış veya soğuk şekillendirilmiş), alüminyum, ahşap, beton veya kullanıcı tanımlı herhangi bir malzemedir (elastiklik modülü, Poisson oranı, termal genleşme katsayısı ve birim ağırlık).

Atanan malzeme haddelenmiş, kaynaklanmış veya soğuk şekillendirilmiş çelik, alüminyum veya ahşap ise program çubukları otomatik olarak tasarlar.

Atanan malzeme betonarme veya kullanıcı tanımlı bir jenerik malzeme ise, program bu çubukların maruz kaldığı kuvvetleri analiz eder ve sonuçları her bir basit yük durumu için, kombinasyonlar ve zarflarla görüntüler, ancak bunların bölümleri ne kontrol edilir ne de tasarlanır. CYPE 3D'de betonarme çubukları kontrol etmek ve tasarlamak için, bunlar "Kolon" tipi veya "Kiriş" tipi yapısal elemanlar olarak tanımlanmalıdır.

Bu yapısal elemanlar hakkında daha fazla bilgi, “Genel” tip yapısal elemanlar olarak tanımlanan Çubuklar web sayfasında bulunabilir.

2-“Bağ” tipi Yapısal Elemanlar

Eleman çaprazlı bir çerçevenin parçasıdır ve yalnızca çekmede çalışır. Atanabilecek enine kesitler arasında düz çubuklar, köşebentler ve katı yuvarlak veya kare çubuklar bulunur.

Bu yapısal elemanlar hakkında daha fazla bilgi, “Bağ” tipi yapısal elemanlar olarak tanımlanan Çubuklar web sayfasında bulunabilir.

3-“Kolon” tipi Yapısal Elemanlar

Eleman bir kolondur ve dikey olmalıdır. Aşağıdaki kesitleri kabul eder:
 • Dikdörtgen ve dairesel betonarme kesitler
  CYPE 3D ve CYPECAD tarafından kullanılan ve her iki programın da bu yapısal elemanları tasarlamasına izin veren bu modül hakkında daha fazla bilgi Beton sütunlar web sayfasında bulunabilir.
 • Çelik Kesitler
  Bunlar haddelenmiş çelikten, soğuk şekillendirilmiş çelikten veya kaynaklı çelikten yapılabilir.
 • Kompozit çelik ve beton kesitler
  CYPE 3D ve CYPECAD tarafından kullanılan ve her iki programın da bu yapısal elemanları tasarlamasına izin veren bu modül hakkında daha fazla bilgi Kompozit çelik ve beton kolonlar web sayfasında bulunabilir.

4-“Kiriş” tipi Yapısal Elemanlar

Eleman bir kiriştir. Dikey olamaz ve uzunlamasına ekseni etrafında döndürülmemelidir. Aşağıdaki kesitleri kabul eder:
 • Dikdörtgen kesitli, L-kiriş, T-kiriş vb., kafes veya öngerilmeli beton kirişler
  CYPE 3D ve CYPECAD tarafından kullanılan ve her iki programın da bu yapısal elemanları tasarlamasına izin veren bu modül hakkında daha fazla bilgi Beton kirişler web sayfasında bulunabilir.
 • Çelik Kesitler
  Bunlar haddelenmiş çelikten, soğuk şekillendirilmiş çelikten veya kaynaklı çelikten yapılabilir.

Bir eleman kiriş olarak tanımlandığında, kiriş tek bir elemandan oluşur. Bununla birlikte, program, kullanıcıların birkaç kirişten oluşan sürekli kirişleri tanımlamasına izin verir.

 • Ahşap Kesitler
  Bunlar, biçilmiş veya lamine ahşaptan dikdörtgen kesitlerden yapılabilir. CYPE 3D ve CYPECAD tarafından kullanılan ve her iki programın da bu yapısal elemanları tasarlamasına izin veren bu modül hakkında daha fazla bilgi Kereste bölümleri web sayfasında bulunabilir.

Çubuk elemanların Diğer Özellikleri

*Burkulma ve Yanal Burkulma

CYPE 3D, kullanıcıların her bir çubuğun yanal burkulma kritik moment formülasyonunun (seçilen kodla tanımlanmışsa) ß burkulma katsayılarını veya burkulma uzunluğunu, moment katsayısını ve C1 katsayısını tanıtmasına olanak tanır. Normalde her kod, çaprazlama noktaları arasındaki farklı eğilme momenti dağılımlarıyla ilişkili bu katsayılar için değerler sağlar.

Program ayrıca çubukların burkulma uzunluğunu, kullanıcıların yapıyı sallanan çerçeve veya sallanmayan çerçeve olarak sınıflandırmasını gerektiren, yaygın olarak kabul edilen formüllere dayanan yaklaşık bir yönteme göre otomatik olarak hesaplar. Kullanıcılar ayrıca herhangi bir çubuk için yanal burkulma kontrolünü etkinleştirebilir.

*Sehim Limitleri

CYPE 3D, kullanıcıların her bir çubuğun yanal burkulma kritik moment formülasyonunun (seçilen kodla tanımlanmışsa) ß burkulma katsayılarını veya burkulma uzunluğunu, moment katsayısını ve C1 katsayısını tanıtmasına olanak tanır. Normalde her kod, çaprazlama noktaları arasındaki farklı eğilme momenti dağılımlarıyla ilişkili bu katsayılar için değerler sağlar.

Program ayrıca çubukların burkulma uzunluğunu, kullanıcıların yapıyı sallanan çerçeve veya sallanmayan çerçeve olarak sınıflandırmasını gerektiren, yaygın olarak kabul edilen formüllere dayanan yaklaşık bir yönteme göre otomatik olarak hesaplar. Kullanıcılar ayrıca herhangi bir çubuk için yanal burkulma kontrolünü etkinleştirebilir.

*Ayarlamalar, yer değiştirmeler ve Dönmeler

Çubukları yerleştirirken, yerleştirme eksenlerine göre ayarlamalar, yer değiştirmeler ve döndürmeler yapmak mümkündür. Bu ayarlamalar ve yer değiştirmeler tarafından üretilen eksantriklik, analizde dikkate alınır, böylece program, kullanıcıların çubuklar arasındaki gerçek göreli konumu dikkate almasına olanak tanır.

*Sabitlik katsayıları ve dönme rijitlikleri

Program, XY ve XZ sabitlik katsayılarının veya dönme rijitliklerinin bu düzlemlerdeki elemanların uçlarına (bir eleman oluşturan çubuklar veya hizalanmış çubuk grupları) atanmasına izin verir. Dönme katılıklarının tanımlanması, cıvatalı bağlantılar gibi, dönmeye yönelik katılıklarının dikkate alınmasını gerektiren bağlantıların modellenmesine izin verir.

Program, tasarlanmış her bir cıvatalı bağlantı için (tüm etki eden kuvvet kombinasyonları için) bağlantıya sabitlenen her bir elemanın dönme rijitliğini de analiz eder ve her eleman ucu için kullanıcı tarafından yeniden yapısını analiz etmek.

Analiz tamamlandıktan sonra, cıvatalı bağlantılara sabitlenen elemanlar için kullanıcı tarafından girilen dönme rijitliği, program tarafından önerilenden %20'den fazla farklıysa veya tanımlanmamışsa, program bir uyarı verir.

CYPE 3D, kullanıcıların program tarafından önerilen dönme rijitliklrini otomatik olarak atamalarına ve hangi dönme rijitliklerinin benimseneceğine karar vermek için kontrol etmek istediklerini gözden geçirmelerine olanak tanır.

CYPE 3D'nin dönme rijitlikleri üzerinde uyguladığı hususlar hakkında daha fazla bilgi, Cıvatalı bağlantılar sayfasındaki Eleman uçlarındaki dönme rijitlikleri bölümünde bulunabilir.

CYPE 3D ile Kabuk Elemanlar

CYPE 3D, kullanıcıların kabuk öğelerini tanımlamasına olanak tanır. Kabuklar, çevresi bir çokgen ile tanımlanan, açıklıkları olmayan, sabit kalınlığa sahip düz iki boyutlu elemanlardır.

Analiz amacıyla, kabuklar, altı düğümlü (ikinci dereceden) üçgen düz kabuklardan oluşan üç boyutlu bir sonlu eleman modeli kullanılarak yapının genel rijitlik matrisine dahil edilir. Kullanılan elemanın tipi, yerel olarak ayrılmış iki elemanın üst üste binmesine dayanır: biri eksenel sertliği (membran kuvvetleri) ve diğeri bükülme sertliğini (panel kuvvetleri) sağlar.

Her kabuk için aşağıdaki özellikler tanımlanabilir:

 • Kalınlık ve zemin altı modülü
  Yerel Z ekseni yönünde E.
 • Malzeme
  Beton, haddelenmiş çelik, soğuk şekillendirilmiş çelik, alüminyum ve jenerik malzeme (esneklik modülü ve Poisson oranını belirterek).
 • Konum
  Giriş düzlemine göre.
 • Ayrıştırma
  Ağın yoğunluğu, yerel x ve y eksenlerinde üçgenin maksimum boyutunu tanımlayarak kontrol edilebilir.
 • Eksen yönü
 • Dahili sabitlik
  Kenarlar ve yapının diğer elemanları arasındaki dahili sabitlik.
 • Dış sabitlik
  Kenarların harici sabitliği de tanımlanabilir, ancak bu durumda sabitlik, o kenarı paylaşan tüm kabuklara uygulanır. Olası harici sabitlik yapılandırmaları, CYPE 3D'deki düğümler için mevcut olanlarla aynıdır.
 • Entegrasyon şeritleri
  Kabuklardaki entegrasyon şeritleri, belirli bir şerit genişliği için, çubuk kuvvetlerini elde etmek üzere kabuğa karşılık gelen kuvvetlerin entegre edildiği çizgileri tanımlar.
Program, XY ve XZ sabitlik katsayılarının veya dönme rijitliklerinin bu düzlemlerdeki elemanların uçlarına (bir eleman oluşturan çubuklar veya hizalanmış çubuk grupları) atanmasına izin verir. Dönme katılıklarının tanımlanması, cıvatalı bağlantılar gibi, dönmeye yönelik katılıklarının dikkate alınmasını gerektiren bağlantıların modellenmesine izin verir.

Program, tasarlanmış her bir cıvatalı bağlantı için (tüm etki eden kuvvet kombinasyonları için) bağlantıya sabitlenen her bir elemanın dönme rijitliğini de analiz eder ve her eleman ucu için kullanıcı tarafından yeniden yapısını analiz etmek.

Analiz tamamlandıktan sonra, cıvatalı bağlantılara sabitlenen elemanlar için kullanıcı tarafından girilen dönme rijitliği, program tarafından önerilenden %20'den fazla farklıysa veya tanımlanmamışsa, program bir uyarı verir.

CYPE 3D, kullanıcıların program tarafından önerilen dönme rijitliklrini otomatik olarak atamalarına ve hangi dönme rijitliklerinin benimseneceğine karar vermek için kontrol etmek istediklerini gözden geçirmelerine olanak tanır.

CYPE 3D'nin dönme rijitlikleri üzerinde uyguladığı hususlar hakkında daha fazla bilgi, Cıvatalı bağlantılar sayfasındaki Eleman uçlarındaki dönme rijitlikleri bölümünde bulunabilir.
CYPE 3D'de kabuk kullanabilmek için, kullanıcı lisansının CYPE 3D programı için gerekli izinlere sahip olması gerekir.

CYPE 3D'de tanıtılabilen ve analiz edilebilen bu yeni öğeler hakkında daha fazla bilgi (yapıdaki diğer öğelerle etkileşim, veri girişi, yük tanımı, kuvvet danışmanlığı, vb.) Düz kabuklar web sayfasında mevcuttur.

CYPE 3D'de kabuklarla oluşturulan yapıların bazı grafik örnekleri aşağıda gösterilmiştir:

Yangına Dayanıklılık Kontrolü

Yeni Yangın direnci kontrol modülünü kullanarak, CYPECAD ve CYPE 3D aşağıdakileri gerçekleştirir:

 • Çelik kolonlar, kirişler ve çubuklar için
  CTE DB SI 6 kodu ve Eurocodes (EN 1992-1-2:2004 ve EN 1993-1-2:2005) uyarınca gerekli yangına dayanıklılık kontrolleri ve koruma kaplama tasarımı.
 • Ahşap kirişler ve çubuklar için
  Seçilen koda (CTE DB SE-M –İspanya-, NBR 7190 veya Eurocode 5) göre gerekli yangına dayanıklılık kontrolleri ve ahşap kesit tasarımı.

Civatalı ve Kaynaklı Birleşimler

CYPE tarafından tasarlanan Eklemler modülleri (Eklemler I. Kaynaklı. Haddelenmiş ve kaynaklı çelik I profilli depolar, Birleşimli II. Cıvatalı. Haddelenmiş ve kaynaklı çelik I profilli depolar, Birleşimler III. Kaynaklı. Haddelenmiş ve kaynaklı çelik I profilli bina karkasları, Eklemler IV.Cıvatalı.Haddelenmiş ve kaynaklı çelik I kesitli bina çerçeveleri ve Eklemler V.İçi boş yapısal kesitli yassı kafes kirişler) hem CYPECAD hem de CYPE 3D'de (CYPECAD'in Entegre 3D yapıları dahil) kullanılabilir.

Birleştirmeler I, Birleştirmeler II ve Birleştirmeler V modüllerinde çözümlenen birleştirme türleri, CYPE 3D'de ve CYPECAD'in Entegre 3B yapılarında tasarlanan depolar için daha uygundur; CYPECAD'de tasarlanan çerçevelerden oluşan bina yapılarında uygulama. Bununla birlikte, belirtilen modüllerden herhangi biri tarafından tasarlanan her bağlantı, kullanılan programdan bağımsız olarak aynı şekilde çözülür. Ayrıca, Eklemler I, Eklemler II, Eklemler III ve Eklemler IV modülleri, her iki modülde de ortak olan çeşitli bağlantı türleri içerir.

Bu modüllerin özellikleri hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

 • Bağlantı I. Haddelenmiş ve kaynaklı çelik I profillerin kaynaklı bağlantıları
 • Kaynaklı bağlantılar için uygulanan tasarım kodları
 • Uygulanan kaynaklı bağlantı türleri
 • Tasarım seçenekleri
 • Kaynaklı bağlantı tasarımı
 • Kaynaklı bağlantı tasarımı
 • Bağlantı I modülü kullanılarak tasarlanmış taban plakaları
 • Bağlantı raporu
 • Kaynaklı birleşim çizimleri
 • Bağlantı II. Haddelenmiş ve kaynaklı çelik I profillerin cıvatalı bağlantıları
 • Cıvatalı bağlantılar için uygulanan tasarım kodları
 • Uygulanan cıvatalı bağlantı türleri
 • Tasarım seçenekleri
 • Ön gerilimli ve ön gerilimsiz cıvatalı bağlantılar
 • Cıvatalı bağlantı tasarımı
 • Bağlantı Önerisi
 • Cıvatalı bağlantı raporu
 • Cıvatalı bağlantı çizimleri
 • Bağlantı III. Bina çerçeveleri için haddelenmiş ve kaynaklı çelik I profillerin kaynaklı bağlantıları
 • Bina kaynaklı bağlantıların tasarımı için uygulanan kodlar
 • Uygulanan bina kaynaklı bağlantı türleri
 • Tasarım seçenekleri
 • Bina kaynaklı bağlantıların tasarımı
 • Kaynaklı bağlantılar için Öneri
 • Bağlantı III modülü kullanılarak tasarlanmış taban plakaları
 • Bağlantı raporu
 • Bağlantı çizimleri
Bize Ulaşın
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram