YAZILIM

3E

 PROMİMARLIK

SeismoStruct

Yapısal Değerlendirme ve Yapısal Güçlendirme için İnşaat Mühendisliği YazılımıTBDY2018 DESTEĞİ
genel bakış

Yapısal Değerlendirme ve Yapısal Güçlendirme için İnşaat Mühendisliği Yazılımı

SeismoStruct, hem geometrik doğrusal olmama durumlarını hem de malzeme elastikiyetini hesaba katarak uzay çerçevelerinin statik veya dinamik yükleme altındaki büyük yer değiştirme davranışını tahmin edebilen ödüllü bir Sonlu Eleman paketidir.

Beton, çelik, duvar, frp ve sma malzeme modelleri, çok çeşitli önceden tanımlanmış çelik, beton ve kompozit kesit konfigürasyonları ile kullanılabilen geniş bir 3B eleman kitaplığı ile birlikte mevcuttur. Doğrulama Raporunda açıklandığı gibi, kapsamlı bir şekilde kalite kontrolünden geçirilmiş ve doğrulanmış, yapısal değerlendirme ve yapısal güçlendirme için bir inşaat mühendisliği yazılımıdır.

 

DEMO İNDİRİN

Rakamlarla SeismoStruct

20

MALZEME MODELİ

Doğrusal olmayan beton modeller, yüksek dayanımlı doğrusal olmayan beton model, doğrusal olmayan çelik modeller, duvar modelleri, SMA doğrusal olmayan model vb.
SeismoStruct
31

histeretik Eğriler

 Lineer/bilineer/trilineer kinematik pekleşme tepki modelleri, boşluklu kancası modelleri, zemin-yapı etkileşim modeli, Takeda modeli, Ramberg-Osgood modeli, vb.
SeismoStruct
72

KESİT TÜRü

Basit tek malzemeli katı bölümlerden daha karmaşık betonarme, çelik, kompozit ve duvarlı bölümlere kadar.
SeismoStruct
21

ELEMAN TÜRÜ

Zarar Görmemiş/onarılmış yapısal elemanları ve yapısal olmayan bileşenleri doğru bir şekilde temsil eder, ancak aynı zamanda esnek temellerin, sismik izolasyonun, yapısal boşlukların/çarpmaların ve benzerlerinin modellenmesine de izin verir.

SeismoStruct

Kolay kullanım Özellkleri, Kod Destekli Tasarım Özellikleri, Nonlinear Analiz çözüm desteği

Tamamen Görsel Arayüz

Girdi veya yapılandırma dosyaları, programlama betikleri veya diğer zaman alan ve karmaşık metin düzenleme gereksinimleri yoktur.

Bina Modelleyici

Kullanıcı dakikalar içinde 100 kata kadar gerçek düzenli veya düzensiz 3D betonarme yapıları modelleyebilir. Kolay bir CAD tabanlı (örn. AutoCAD dosyası) girdiye sahiptir.

Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analiz

Lineer Statik Prosedür LSP, Lineer Dinamik Prosedür LDP, Lineer Olmayan Statik Prosedür NSP ve Lineer Olmayan Dinamik Prosedür NDP programlanmıştır.

demo indirin

SeismoStruct

Yazılımın Spesifik Özellikleri

1. BÖLÜM

Tamamen görsel arayüz.Girdi veya yapılandırma dosyaları, programlama betikleri veya diğer zaman alan ve karmaşık metin düzenleme gereksinimleri yoktur.
Yeni paralel işleme yetenekleri ve yeni bir seyrek/profil çözücü ile önemli ölçüde daha hızlı analizler.
Sihirbaz özelliği ile kullanıcı düzenli/düzensiz 2D veya 3D modeller oluşturabilir ve her türlü analizi anında çalıştırabilir. Tüm süreç birkaç saniyeden fazla sürmez.
On farklı analiz türü: ASCE-7'ye göre doğrusal olmayan dinamik ve statik zaman alanı, geleneksel ve uyarlamalı itme, artımlı dinamik analiz, özdeğer, değişken olmayan statik yükleme, tepki spektrumu, burkulma analizi ve Tsunami analizi.
Yeni paralel işleme yetenekleri ve yeni bir seyrek/profil çözücü ile önemli ölçüde daha hızlı analizler.
Lineer/bilineer/trilineer kinematik sertleşme tepki modelleri, boşluk kancası modelleri, zemin-yapı etkileşimi modeli, Takeda modeli, Ramberg-Osgood modeli, vb. gibi otuz bir histeretik model.
İnşaat mühendislerinin sağlam/onarılmış yapısal elemanları ve yapısal olmayan bileşenleri doğru bir şekilde temsil etmesine izin veren yirmi iki eleman türü mevcuttur, ancak aynı zamanda esnek temellerin, sismik izolasyonun, yapısal boşlukların/çarpmaların ve benzerlerinin modellenmesine de izin verir.
Program, hem malzeme esnekliğini hem de geometrik doğrusal olmayışı hesaba katar.
Elastikiyetin eleman uzunluğu boyunca ve kesit derinliği boyunca yayılması, SeismoStruct'ta açık bir şekilde modellenmiştir ve hasar birikiminin doğru bir şekilde tahmin edilmesini sağlar.
Yenilikçi uyarlanabilir itme analizi. Bu itme yönteminde, yanal yük dağılımı sabit tutulmaz, mevcut adımda gerçekleştirilen özdeğer analizinden elde edilen modal şekillere ve katılım faktörlerine göre sürekli olarak güncellenir. Bu şekilde, rijitlik durumu ve yapının her adımda uzama periyodu ve daha yüksek mod etkileri hesaba katılır. Özellikle, yöntemin yer değiştirme tabanlı varyantı, sistemin sürekli değişen modal özelliklerine göre yanal yer değiştirme modellerini güncelleme kabiliyeti nedeniyle, sabit model yer değiştirme itmenin doğal zayıflıklarının üstesinden gelerek üstün yanıt tahminleri sağlar.
Doğrusal Olmayan Dinamik ve İtme analizinde her adımda Özdeğer analizi yapabilme.
SeismoStruct'ın işlemcisi, analizi duraklatma ve yeniden başlatma yeteneği ile birlikte yapının yer değiştirme eğrilerinin ve deforme olmuş şeklinin gerçek zamanlı olarak çizilmesini sağlar.
Kullanıcının farklı performans sınır durumlarına (ör. yapısal olmayan hasar, yapısal hasar, çökme) ulaşıldığı anları belirlemesine olanak tanıyan performans kriterleri de ayarlanabilir. Yapı boyunca elemanların çatlama, akma, kırılma sırası da bu şekilde kolayca elde edilebilir.
Yapısal deformasyon sırasını daha iyi göstermek için AVI film dosyaları oluşturulabilir.

2. BÖLÜM

Windows ortamı ile tam entegrasyon. Microsoft Excel gibi elektronik tablo programlarında oluşturulan girdi verileri, daha kolay ön işleme için SeismoStruct girdi tablolarına yapıştırılabilir. Tersine, SeismoStruct'ın grafik arabiriminde görünen tüm bilgiler, giriş ve çıkış verileri, yüksek kaliteli grafikler, modellerin deforme olmuş ve edilmemiş şekilleri ve daha fazlası dahil olmak üzere harici yazılım uygulamalarına (örneğin Microsoft Word gibi kelime işlemci programlarına) kopyalanabilir. Daha.
Building Modeller ile kullanıcı dakikalar içinde 100 kata kadar gerçek düzenli veya düzensiz 3D betonarme yapıları modelleyebilir. Kolay bir CAD tabanlı (örn. AutoCAD dosyası) girdiye sahiptir.
Bina Modelleyici'de dolgu panelleri ve çelik destekler için kolay giriş.
Yapı Modelleyici'de yeni 3 taraflı, 2 taraflı ve 1 taraflı mantolar mevcuttur.
Bina Modelleyicide temelin modellenmesi için tekil temeller, sürekli temeller ve Bağ kirişleri mevcuttur.
Doğrusal olmayan beton modeller, yüksek dayanımlı doğrusal olmayan beton model, doğrusal olmayan çelik modeller, SMA doğrusal olmayan model, duvar modelleri gibi yirmi bir malzeme modeli.
Yetmiş iki (72) kesit tipi, basit tek malzemeli katı kesitlerden daha karmaşık betonarme, çelik, kompozit ve kagir kesitlere kadar uzanır.
Uygulanan yükleme, sabit veya değişken kuvvetlerden, düğümlerdeki yer değiştirmelerden ve ivmelerden ve ayrıca dağıtılmış eleman kuvvetlerinden oluşabilir. Değişken yükler, sözde zaman veya zaman alanında orantılı veya bağımsız olarak değişebilir.
Çok çeşitli betonarme, çelik kompozit ve duvar kesitleri mevcuttur.
Çok yüksek gerinim seviyelerinde sayısal kararlılık ve doğruluk, yapıların çökme yükünün kesin olarak belirlenmesini sağlar.
SeismoStruct, yakınsama sorunları ortaya çıktığında yükleme artışını akıllıca alt bölümlere ayırma yeteneğine sahiptir. Alt bölme düzeyi, karşılaşılan yakınsama güçlüklerine bağlıdır. Yakınsama zorlukları aşıldığında, program yükleme artışını otomatik olarak orijinal değerine döndürür.
Tel dönüşü ve kesmede kapasite kontrolleri, mevcut Ulusal eklerin çoğuyla birlikte Eurocode 8'e göre yapılabilir, ASCE 41-17 (Amerikan Sismik Değerlendirme ve Mevcut Binaların Güçlendirilmesi Yasası), NTC-18 (İtalyan Ulusal Sismik Yasası) ), NTC-08 (İtalyan Ulusal Sismik Yönetmeliği), KANEPE (Yunan Sismik Müdahaleler Yönetmeliği) ve TBDY (Türkiye Deprem Değerlendirme Yapı Yönetmeliği) ve betonarme yapılarda belirtilen tüm sınır durumlar için.
Tüm türetilmiş çizimleri ve deforme olmuş şekilleri özel olarak biçimlendirme yeteneği de dahil olmak üzere gelişmiş son işleme olanakları, böylece kullanıcıların üretkenliğini artırır.
demo

SeismoStruct

Tamamen görsel arayüz. Girdi veya yapılandırma dosyaları, programlama betikleri(script) veya diğer zaman alan ve karmaşık metin düzenleme gereksinimleri yoktur.
demo
apartmentpictureusers
Bize Ulaşın
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram