YAZILIM

3E

 PROMİMARLIK

StruBIM Steel

Çelik Yapılar için Profesyonel Detaylandırma Programı
Ücretsiz İndirin

StruBIM Steel

Çelik Detaylandırma Programı
StruBIM Steel, yapısal çelik detaylandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir programdır. Bu program, bir BIM modelini modellemek veya içe aktarmak için farklı araçlar içerir ve kullanıcıların detaylandırma için gerekli olan kesitler, plakalar, cıvatalar, kaynaklar ve ankrajlar gibi tüm unsurları doğru bir şekilde tanımlamasına olanak tanır. Sonuç olarak uygulama, üretim dosyalarını DSTV formatında sağlar.

Program tarafından desteklenen iş akışları

StruBIM Steel bir Açık BIM aracı olduğundan ve BIMserver.center platformuna bağlı olduğundan farklı iş akışı seçenekleri sunar.

 • Çelik yapıların doğrudan StruBIM Steel'de modellenmesi
 • CYPE 3D'de tasarlanmış bir çelik yapıyı içe aktarma
 • CYPECAD'de tasarlanmış bir çelik yapıyı içe aktarma
 • IFC Uploader ile çelik yapı modellerinin IFC formatında içe aktarılması
 • StruBIM Yükleyici aracılığıyla diğer araçlarda geliştirilen yapıların içe aktarılması
Note:
Yukarıda belirtilen çeşitli olanaklara ek olarak StruBIM Steel, bağlantı modelleme seçeneklerinin bir parçası olarak CYPE Connect ile aynı araçları içerir. Bu, iki program arasında başka bir ilgi çekici etkileşim sağlayarak kullanıcıların CYPE Connect'te oluşturulan bağlantıları yerel bir kullanıcı kitaplığına kaydetmesine ve ardından bunları StruBIM Steel'e aktarmasına veya tam tersine olanak sağlar.

StruBIM Steel Çalışma Ortamı

StruBIM Steel çalışma ortamı, diğer CYPE modelleme araçlarına benzer ve çalışma alanını projenin ihtiyaçlarına göre uyarlamak üzere özelleştirilebilen, sabitlenebilir pencerelerden oluşan bir sisteme sahiptir.

Ekranın sol üst kısmında iki ayrı sekme bulunur: "Model" ve "Belgeler".

Modelleme alanı, başlangıç ekranının sağ tarafında yer alır ve projenin tüm öğelerinin girildiği, düzenlendiği ve 3D olarak görselleştirildiği yerdir.

Ana araç çubuğu, "Model" veya "Belgeler" sekmesine bağlı olarak farklı özellikler içerir. Proje kütüphaneleri oluşturabilir, elemanları girebilir veya düzenleyebilir, model elemanlarını ölçebilir, bağlantıları analiz edebilir ve ayrıca sayfaları numaralandırıp yönetebilirsiniz.

Sol tarafta proje görünümlerini tanımlamak, okunan elemanların, etiketlerin ve elemanların kendilerinin görünümünü yönetmek için ana araçlar bulunur.

Proje özelliklerinin tanımlanması

Birleşim Analizlerinde kullanılan kodun seçilmesi

Program, StruBIM Steel'de yapılabilecek bağlantıların detaylandırılmasına alternatif olarak, her iki program da lisansa dahil olduğu sürece kullanıcılara StruBIM Steel ile birlikte çalışan CYPE Connect kullanarak bağlantıları analiz etme olanağı da sunmaktadır. Bu durumda farklı proje malzemeleri için tasarım kodlarının seçimi "Kodlar" penceresinden gerçekleştirilir.

Tasarım Kodları

Çelik Tasarım Koldarı

 • ABNT NBR 8800:2008

 • TÇY 2016
 • AISC 360-16 (LRFD)

 • BS 5950-1:2000

 • Yapısal Kod

 • EAE 2011

 • Eurocode EN 1993

 • IS 800:2007

Malzeme Kütüphanesi

StruBIM Steel, projede kullanılan malzemelerin özelliklerinin aşağıdaki kütüphaneler aracılığıyla kaydedilmesine olanak sağlar:

Profiller ve plakalar için çelik çeşitleri

Projenin profil ve saclarının imalatı için gerekli olan çelik; referans, açıklama, elastisite modülü, Poisson oranı, ısıl genleşme katsayısı, birim ağırlık, akma dayanımı ve kırılma limiti girilerek program kütüphanesine kaydedilebilir. Mukavemet kriterlerini malzemenin kalınlığına göre detaylandırma seçeneği de bulunmaktadır.

Cıvatalar için çelik çeşitleri

Projedeki cıvataların karakterizasyonu için gerekli olan çelik, referans, açıklama, elastisite modülü, Poisson oranı, termal genleşme katsayısı, birim ağırlık, akma dayanımı ve kırılma limiti girilerek programın kütüphanesine kaydedilebilir. Somun ve pulların malzemelerini detaylandırma seçeneği de mevcuttur.

Ankrajlar için çelik çeşitleri

Projenin ankrajlarını karakterize etmek için gerekli olan çelik, referans, açıklama, elastisite modülü, Poisson oranı, termal genleşme katsayısı, birim ağırlık, akma dayanımı ve kırılma limiti girildikten sonra programın kütüphanesine kaydedilebilir. Somun ve pulların malzemelerini detaylandırma seçeneği de mevcuttur.

Beton türleri

Kullanılan beton türleri de program kütüphanesine kaydedilebilir. Bunu yapmak için referans, açıklama, basınç dayanımı, maksimum gerilmede betondaki basınç şekil değiştirmesi ve betonun nihai basınç şekil değiştirmesi girilmelidir.

YAPISAL ELEMAN KÜTÜPHANELERİ

StruBIM Steel, kullanıcıların proje elemanlarının özelliklerini aşağıdaki kütüphaneler aracılığıyla kaydetmelerine olanak tanır:

Kesit Kütüphanesi

StruBIM çelik profil kütüphanesi, kullanıcıların çeşitli tiplerdeki haddelenmiş, takviyeli, soğuk şekillendirilmiş ve boru şeklindeki çelik profillere girmesine olanak tanır. StruBIM Steel, bölümleri manuel olarak girmenin yanı sıra, çok çeşitli ülkelerden kodlar ve üreticiler içeren kapsamlı bir bölüm kütüphanesinden bilgilerin alınmasına da olanak tanır.

Note:
Kullanıcı tarafından benimsenen iş akışı, CYPECAD veya CYPE 3D'de geliştirilen yapının BIM modelinden içe aktarma işlemini içeriyorsa, StruBIM Steel, programla uyumlu olması durumunda bölümleri içe aktaracak ve proje kütüphanesine otomatik olarak ekleyecektir.

Civata (Bolt) Kütüphanesi

StruBIM Steel cıvata kütüphanesi, farklı geometrik özelliklere bağlı olarak cıvata serilerinin saklanmasına olanak tanır. Her seri aynı zamanda bir referans girilerek, kilit somunu olup olmadığı, cıvatanın öngerilmeli olup olmadığı ve pul sayısı girilerek de karakterize edilebilir. Manuel cıvata girişinin yanı sıra StruBIM Steel, çok çeşitli ülkelerden gelen standartları içeren geniş bir cıvata kütüphanesine sahiptir.

Ankraj Kütüphanesi

StruBIM Steel yerinde montaj ankraj kütüphanesi, farklı geometrik özellikler dikkate alınarak bir dizi ankrajın kaydedilmesine olanak tanır. StruBIM Steel, manüel ankraj girişinin yanı sıra, çok çeşitli ülkelerden standartlar içeren bir ankraj kütüphanesinden verilerin alınmasına da olanak tanır.

Elektrot  Kütüphanesi

StruBIM Steel elektrot kütüphanesi, elektrotların bir referans ve direnç girilerek kaydedilmesine olanak tanır. StruBIM Steel, manuel elektrot girişinin yanı sıra, farklı elektrot türlerini kapsayan elektrot kütüphanesinden verilerin alınmasına da olanak tanır.

Birleşim  Kütüphanesi

StruBIM Steel'de modellenen yapısal elemanlar arasındaki bağlantılar yerel bir kütüphaneye kaydedilebilir ve diğer projelerde yeniden kullanılabilir. Bu kütüphane CYPE Connect ile uyumludur.

Proje özelliklerinin tanımlanması

Birleşim Analizlerinde kullanılan kodun seçilmesi

Program, StruBIM Steel'de yapılabilecek bağlantıların detaylandırılmasına alternatif olarak, her iki program da lisansa dahil olduğu sürece kullanıcılara StruBIM Steel ile birlikte çalışan CYPE Connect kullanarak bağlantıları analiz etme olanağı da sunmaktadır. Bu durumda farklı proje malzemeleri için tasarım kodlarının seçimi "Kodlar" penceresinden gerçekleştirilir.

Tasarım Kodları

Çelik Tasarım Koldarı

 • ABNT NBR 8800:2008

 • TÇY 2016
 • AISC 360-16 (LRFD)

 • BS 5950-1:2000

 • Yapısal Kod

 • EAE 2011

 • Eurocode EN 1993

 • IS 800:2007

Malzeme Kütüphanesi

StruBIM Steel, projede kullanılan malzemelerin özelliklerinin aşağıdaki kütüphaneler aracılığıyla kaydedilmesine olanak sağlar:

Profiller ve plakalar için çelik çeşitleri

Projenin profil ve saclarının imalatı için gerekli olan çelik; referans, açıklama, elastisite modülü, Poisson oranı, ısıl genleşme katsayısı, birim ağırlık, akma dayanımı ve kırılma limiti girilerek program kütüphanesine kaydedilebilir. Mukavemet kriterlerini malzemenin kalınlığına göre detaylandırma seçeneği de bulunmaktadır.

Cıvatalar için çelik çeşitleri

Projedeki cıvataların karakterizasyonu için gerekli olan çelik, referans, açıklama, elastisite modülü, Poisson oranı, termal genleşme katsayısı, birim ağırlık, akma dayanımı ve kırılma limiti girilerek programın kütüphanesine kaydedilebilir. Somun ve pulların malzemelerini detaylandırma seçeneği de mevcuttur.

Ankrajlar için çelik çeşitleri

Projenin ankrajlarını karakterize etmek için gerekli olan çelik, referans, açıklama, elastisite modülü, Poisson oranı, termal genleşme katsayısı, birim ağırlık, akma dayanımı ve kırılma limiti girildikten sonra programın kütüphanesine kaydedilebilir. Somun ve pulların malzemelerini detaylandırma seçeneği de mevcuttur.

Beton türleri

Kullanılan beton türleri de program kütüphanesine kaydedilebilir. Bunu yapmak için referans, açıklama, basınç dayanımı, maksimum gerilmede betondaki basınç şekil değiştirmesi ve betonun nihai basınç şekil değiştirmesi girilmelidir.

YAPISAL ELEMAN KÜTÜPHANELERİ

StruBIM Steel, kullanıcıların proje elemanlarının özelliklerini aşağıdaki kütüphaneler aracılığıyla kaydetmelerine olanak tanır:

Kesit Kütüphanesi

StruBIM çelik profil kütüphanesi, kullanıcıların çeşitli tiplerdeki haddelenmiş, takviyeli, soğuk şekillendirilmiş ve boru şeklindeki çelik profillere girmesine olanak tanır. StruBIM Steel, bölümleri manuel olarak girmenin yanı sıra, çok çeşitli ülkelerden kodlar ve üreticiler içeren kapsamlı bir bölüm kütüphanesinden bilgilerin alınmasına da olanak tanır.

Note:
Kullanıcı tarafından benimsenen iş akışı, CYPECAD veya CYPE 3D'de geliştirilen yapının BIM modelinden içe aktarma işlemini içeriyorsa, StruBIM Steel, programla uyumlu olması durumunda bölümleri içe aktaracak ve proje kütüphanesine otomatik olarak ekleyecektir.

Civata (Bolt) Kütüphanesi

StruBIM Steel cıvata kütüphanesi, farklı geometrik özelliklere bağlı olarak cıvata serilerinin saklanmasına olanak tanır. Her seri aynı zamanda bir referans girilerek, kilit somunu olup olmadığı, cıvatanın öngerilmeli olup olmadığı ve pul sayısı girilerek de karakterize edilebilir. Manuel cıvata girişinin yanı sıra StruBIM Steel, çok çeşitli ülkelerden gelen standartları içeren geniş bir cıvata kütüphanesine sahiptir.

Ankraj Kütüphanesi

StruBIM Steel yerinde montaj ankraj kütüphanesi, farklı geometrik özellikler dikkate alınarak bir dizi ankrajın kaydedilmesine olanak tanır. StruBIM Steel, manüel ankraj girişinin yanı sıra, çok çeşitli ülkelerden standartlar içeren bir ankraj kütüphanesinden verilerin alınmasına da olanak tanır.

Elektrot  Kütüphanesi

StruBIM Steel elektrot kütüphanesi, elektrotların bir referans ve direnç girilerek kaydedilmesine olanak tanır. StruBIM Steel, manuel elektrot girişinin yanı sıra, farklı elektrot türlerini kapsayan elektrot kütüphanesinden verilerin alınmasına da olanak tanır.

Birleşim  Kütüphanesi

StruBIM Steel'de modellenen yapısal elemanlar arasındaki bağlantılar yerel bir kütüphaneye kaydedilebilir ve diğer projelerde yeniden kullanılabilir. Bu kütüphane CYPE Connect ile uyumludur.

Bize Ulaşın
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram